Infiltrasjon

Vann, avløp og infiltrasjonsanlegg

For å endelig avklare om infiltrasjonsanlegg kan bygges, må det gjennomføres grunnundersøkelser og vurdering av forurensningsmessige konsekvenser av firma med nødvendig kompetanse.

Bjørn Baastad AS har nødvendig kompetanse og er sentralt godkjent for dette, både som prosjekterende og utførende. Vi har kontakter med alle typer leverandører innenfor dette fagfeltet.

Det er et krav i Norge at det ikke er lov å legge inn vann før man har godkjent utslippstillatelse.

Vi prosjekterer enkeltanlegg og fellesanlegg. Vi utfører også VA planer for mindre områder. Vi utfører komplette søknader til kommunen om utslippstillatelse.
Geografisk arbeidsområde er fortrinnsvis Innlandet fylke, i hovedsak Trysil Kommune.
Image

VÅRE TJENESTER

VI ØNSKER Å UTFØRE DITT PROSJEKT

Ta kontakt, så hjelper vi deg.
Image
Org.nr:
989 746 073

Adresse
:
Vestmovegen 28, 2420 Trysil

Telefon:
90 11 16 28

E-post:
bb@bbaastad.no
© Bjørn Baastad AS 2021
Utvikla og drifta tå glåme